„Mentés másként...”

Prevenciós és egészségfejlesztési program a Drog-Stop Budapest Egyesület megvalósításában

 

 

A Drog-Stop Budapest Egyesület országos hatáskörű telefon és online drogsegély szolgálatként, lehetőségünk van képet kapni a különböző régiók egészségfejlesztési és szerhasználati állapotáról a statisztikákon túl is. Egyesületünk székhelye Budapesten van, telephelyei Siófokon és Balatonakarattyán.

 

Drogprevenciós programjainkat 1992 óta folyamatosan fejlesztjük együttműködésben az oktatás, a szenvedélybeteg ellátás, egészségügy és közigazgatás intézményeivel, ezeket a tevékenységeket szintén országos lefedettségben valósítjuk meg. 

Ezen aktuális projektünket is a fenti tapasztalatok mentén kívánjuk kiemelten a Siófok és környéki régióban megvalósítani szakmai együttműködésben a Köztes Átmenetek Drogprevenciós Kiállítással.  mindkét szervezet szakmai ajánlással rendelkezik.

 

Cél a Siófok és környéki települések, falvak komplex és célzott egészségfejlesztési programjának a megtervezése és kialakítása, pilot programok kidolgozása és megvalósítása szoros együttműködésben a helyi és érintett szervezetekkel, döntéshozókkal. Ezáltal összességében nő a régió egészségügyi biztonsága, csökken a kriminalizáció mértéke, kezelhetővé válik az ellátó rendszerre nehezedő teher, javul a lakosság közérzete.

 

Az Aranypartra nehezedő nyári nyomás és a hátrányos helyzetű családok egész éves lemaradása, a helyi fiatalok szerhasználati érintettsége megfelelő szakmai eszközökkel és összefogással jelentősen csökkenthető. Az alábbi vázra építettük fel másfél éves projektünket.

 

A tervezett program fő pillérei:

  • A helybéli fiatalok, diákok, pedagógusok prevenciója iskolai színtéren, a Köztes Átmenet Kiállítás speciális közegében és külső megvalósulásokkal, alternatív szabadidős és önismereti technikák bevonásával táborokban.

  • Iskolai prevenciós programjaink a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által akkreditáltak, interaktív, képesség fejlesztő szemléletűek.

  • A helybéli lakosság érzékenyítése, informálása. Lakossági fórumokon, családi napokon, munkahelyi egészségprogramok biztosításával.

  • Egy szakmai háló kiépítése, pedagógus, szakember, önkéntes képzésekkel. Ez a pillér az egyik alapköve a hosszú távú, fenntartható fejlődésnek és fejlesztéseknek.

  • Helyi Drog és Alkohol Stratégia kidolgozás a helyi szereplőkkel közösen. Ez lehetővé teszi a probléma, a megelőzés és a jó gyakorlatok komplex szemléleti keretének a kialakítását, miközben involválódnak a kialakításban résztvevők is.

  • Kutatás és állapot felmérés, Kábítószer Egyeztető Fórum létrejöttének az elősegítése.

  • Szülők, hozzátartozók, a családok aktív bevonása a programokba.

  • A tipizálható problémák, mint például a nyári fesztiválok függőségekkel, krízisekkel kapcsolatos hatásainak a kezelése, jó gyakorlatok kidolgozása, a helyi ellátó rendszer képessé tétele a beavatkozásra.

  • Szakmai segítő kapacitás nyújtása.

  • Alternatív szabadidős programok - outdoor egészséghét, életrevalók tábor, önismereti tréning veszélyeztetett fiataloknak.

 

A program megvalósítására pályázati támogatást nyertünk el az EFOP-1.8.7-16 pályázati konstrukció keretében.

Pályázó neve

Drog-Stop Budapest Egyesület

Projekt címe

Mentés másként...

Szerződés száma

EFOP-1.8.7-16-2017-00042

Támogatás összege (Ft)

56 667 213

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2019.04.01.

A projekt tervezet fizikai befejezése

2020.05.31.